Ik heb een brief van de deurwaarder gekregen. Wat moet ik doen?

U krijgt een brief van de deurwaarder als uw rekening van Infomedics en de aanmaning van het incassobureau CMIB niet op tijd betaald zijn. Betaal de deurwaarder zo snel mogelijk om te voorkomen dat de deurwaarder beslag legt op uw bezittingen, of neem contact met hen op.

Rekening betalen aan Infomedics
U heeft 30 dagen om uw rekening te betalen. Als de betaling niet voor de betaaldatum bij ons binnen is gekomen, sturen we u een herinnering. Wij vragen u dan om het bedrag binnen 15 dagen te betalen. Als het bedrag niet binnen 15 dagen bij Infomedics op de rekening staat, sturen we een laatste herinnering met incassokosten.

Rekening doorgestuurd naar het CMIB
Als er na de laatste herinnering geen betaling binnen is gekomen bij Infomedics, wordt de rekening doorgestuurd naar het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB). Het CMIB stuurt dan een aanmaning met incassokosten van minimaal € 40,-. Als er na de aanmaning geen betaling binnen is gekomen, wordt er een laatste aanmaning verstuurd. Als de laatste aanmaning niet binnen 7 dagen betaald is, wordt de rekening doorgestuurd naar de deurwaarder.

Rekening doorgestuurd naar de deurwaarder
Als u een brief van de deurwaarder heeft gekregen, kunnen Infomedics en het CMIB u niet meer helpen. Neem zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder.

Contactgegevens deurwaarder Yards
info@yardsalmere.nl
036-549 33 00

Contactgegevens deurwaarder Bosveld
info@bosveld.nl
033-470 00 00