Betaling controleren en/of betalen

Vul het betalingskenmerk van de rekening in (zónder spaties!)