Onze bankgegevens

De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V.. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. U vindt het betalingskenmerk linksboven op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.

Wij vinden uw privacy belangrijk

Omdat wij de privacy van zorgconsumenten erg belangrijk vinden, hebben wij in het privacy statement uitgebreid omschreven welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen, welke gegevens Infomedics met welke doelstellingen verwerkt, van wie Infomedics gegevens ontvangt en aan wie Infomedics gegevens verstrekt. Daarnaast leest u hoe lang gegevens worden bewaard en hoe die gegevens worden beveiligd, wat uw rechten zijn en hoe klachten ten aanzien van privacygerelateerde zaken bij Infomedics kunnen worden ingediend.