Ik heb een brief van het CMIB gekregen. Wat moet ik doen?

U krijgt een brief van het CMIB als u uw rekening van Infomedics niet op tijd betaald heeft. Maak het bedrag over naar het CMIB om extra kosten te voorkomen.

Rekening betalen aan Infomedics
U heeft 30 dagen om uw rekening te betalen. Als de betaling niet voor de betaaldatum bij ons binnen is gekomen, sturen we u een herinnering. Wij vragen u dan om het bedrag binnen 15 dagen te betalen. Als het bedrag niet binnen 15 dagen bij Infomedics op de rekening staat, sturen we een laatste herinnering met incassokosten.

Rekening doorgestuurd naar het CMIB
Als er na de laatste herinnering geen betaling binnen is gekomen bij Infomedics, wordt de rekening doorgestuurd naar het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB). Het CMIB stuurt dan een aanmaning met incassokosten van minimaal € 40,-. Als er na de aanmaning geen betaling binnen is gekomen, wordt er een laatste aanmaning verstuurd. Als de laatste aanmaning niet binnen 7 dagen betaald is, wordt de rekening doorgestuurd naar de deurwaarder.

Als u een brief van het CMIB heeft gekregen, kan Infomedics u niet meer helpen. Betaal de rekening zo snel mogelijk of neem contact op met het CMIB via 036-3100899.