Waarom krijg ik een rekening terwijl ik verzekerd ben?

Als u een rekening van Infomedics krijgt, kan dat 3 redenen hebben:

  • Uw zorgverzekeraar heeft uw behandelingen niet vergoed.
  • Uw zorgverzekeraar heeft alleen een deel van uw behandelingen vergoed.
  • We hebben uw rekening niet ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval hebben we met uw zorgaanbieder afgesproken om de rekening direct naar u te sturen. U kunt de rekening zelf declareren bij uw zorgverzekeraar voor een vergoeding.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten waarom uw rekening niet (volledig) is vergoed. Infomedics kan helaas geen vragen over uw vergoeding beantwoorden.