Waarom hebben jullie mijn rekening niet gedeclareerd bij mijn zorgverzekeraar?

In sommige gevallen hebben we met uw zorgaanbieder afgesproken om de rekening direct naar u te sturen. Deze keuze ligt bij uw zorgaanbieder. Declareer de rekening zelf als u denkt dat u recht heeft op een vergoeding.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten waarom uw rekening niet (volledig) is vergoed. Infomedics kan helaas geen vragen over uw vergoeding beantwoorden.