Foutieve vergoeding CZ, Ohra en Nationale Nederlanden

Kortgeleden is er een fout geweest in het systeem van CZ, Ohra en Nationale Nederlanden. Hierdoor zijn er verkeerde vergoedingen voor mondzorgbehandelingen uitbetaald. Inmiddels is de fout hersteld. 

Er zijn 2 situaties:

  • U heeft te weinig vergoed gekregen. 
    In dit geval heeft u te veel betaald aan Infomedics. U krijgt het bedrag dat u te veel betaald heeft van ons terug. 
     
  • U heeft te veel vergoed gekregen. 
    In dit geval heeft uw verzekeraar meer vergoed dan waar u recht op had. U moet dan nog een bedrag betalen aan Infomedics. U krijgt hiervoor een nieuwe rekening van ons. 

Vragen over de vergoeding? 
Wilt u meer weten over uw vergoeding? Controleer dan eerst de polisvoorwaarden van uw verzekering. Neem bij vragen contact op met uw zorgverzekeraar. Infomedics kan geen vragen beantwoorden over de hoogte van uw vergoeding.