Waarom krijg ik een rekening terwijl ik verzekerd ben?

Als u een rekening van Infomedics krijgt, kan dat 3 redenen hebben:

  • Uw zorgverzekeraar heeft uw behandelingen niet vergoed.
  • Uw zorgverzekeraar heeft alleen een deel van uw behandelingen vergoed.
  • We hebben uw rekening niet ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval hebben we met uw zorgaanbieder afgesproken om de rekening direct naar u te sturen. U kunt de rekening zelf declareren bij uw zorgverzekeraar voor een vergoeding.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten waarom uw rekening niet (volledig) is vergoed. Infomedics kan helaas geen vragen over uw vergoeding beantwoorden.

Hoe kan ik zien of mijn rekening gedeclareerd is bij mijn zorgverzekeraar?

Infomedics kan meestal controleren of u recht heeft op een vergoeding. Met sommige zorgaanbieders hebben we afgesproken dat we niet op vergoeding controleren en de rekening direct naar u sturen. Die keuze ligt bij uw zorgaanbieder.

Als uw zorgverzekeraar een vergoeding heeft uitbetaald, dan staat dit op uw rekening achter "Betaald door uw zorgverzekeraar". Er staat ook hoeveel er is vergoed en hoeveel u nog moet betalen aan Infomedics. 

Uitleg vergoeding op rekening Infomedics
Geen vergoeding

Ziet u geen vergoeding op de rekening, maar denkt u dat u er wel recht op heeft? Declareer de rekening dan zelf bij uw zorgverzekeraar en betaal ondertussen het volledige bedrag aan Infomedics. 

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over uw vergoeding. 

Rekening voor onterechte vergoeding van CZ, NN, Ohra en PZP

Door een fout in hun systeem hebben CZ, NN, Ohra en PZP in 2022 en 2023 een aantal mondzorgbehandelingen onterecht vergoed. U heeft dus te veel vergoed gekregen. Dit bedrag moet u nu terugbetalen. Daarvoor hebben we u een rekening gestuurd. En uw zorgverzekeraar heeft u hierover op 24 januari een brief gestuurd. 

Vragen over de behandeling?
Op uw rekening van Infomedics staat welke behandeling u heeft gehad en op welke datum u behandeld bent. Wacht hiervoor de rekening van Infomedics af. 

Vragen over de vergoeding? 
Wilt u meer weten over waarom u een bedrag moet terugbetalen? Of over de hoogte van uw vergoeding? Controleer dan eerst de voorwaarden van uw verzekering. Neem bij vragen contact op met CZ. Infomedics kan geen vragen beantwoorden over de onterechte vergoeding. 

Klantenservice CZ

Vragen over het betalen van de rekening? 
We begrijpen dat het nu misschien niet goed uitkomt om deze rekening te betalen. U kunt zelf uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen. Houd het betalingskenmerk van de rekening bij de hand. 

Uitstel aanvragen

Betalingsregeling aanvragen

Waarom hebben jullie mijn rekening niet gedeclareerd bij mijn zorgverzekeraar?

In sommige gevallen hebben we met uw zorgaanbieder afgesproken om de rekening direct naar u te sturen. Deze keuze ligt bij uw zorgaanbieder. Declareer de rekening zelf als u denkt dat u recht heeft op een vergoeding.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten waarom uw rekening niet (volledig) is vergoed. Infomedics kan helaas geen vragen over uw vergoeding beantwoorden.

Waarom is mijn rekening niet vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Als uw rekening niet vergoed is door uw zorgverzekeraar, kan dit verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld: u heeft uw maximale vergoeding al gekregen of uw behandeling wordt niet volledig vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Infomedics kan helaas geen vragen over uw vergoeding beantwoorden.

Andere onderwerpen

Herinnering/aanmaning

Image
IM_Icoon_Incassokosten.png

Herinnering of aanmaning met extra kosten ontvangen?

Bekijk alle vragen

Portaal zorgconsumenten

Image
IM_Icoon_Inloggen.png

Gebruikersnaam vergeten of hulp nodig bij het account?

Bekijk alle vragen