Sociaal Verantwoord Incasseren

Infomedics wil een bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de Nederlandse zorg. Dit doen wij door de kosten van de financiële afwikkeling van geleverde zorg zo laag mogelijk te houden. Wij streven er niet alleen naar om de kosten voor zorgaanbieders, onze klanten, zo laag mogelijk te houden maar doen er ook alles aan om onnodige kosten voor zorgconsumenten te voorkomen. Kwaliteit en klantgerichtheid staan hierbij voorop.

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren

Het is natuurlijk makkelijk om van jezelf te zeggen dat processen op sociaal verantwoorde wijze zijn ingericht. Daarom hebben wij onze processen door een onafhankelijke partij laten toetsen. Wij zijn trots dat wij het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren mogen dragen. Benieuwd wat dit precies betekent? Lees dan meer over het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren.

Aansluiting bij het Schuldenknooppunt

We zijn aangesloten bij het Schuldenknooppunt. Het Schuldenknooppunt verbindt mensen met schulden met hun schuldeisers. Zo hoeven ze niet meer op allerlei verschillende manieren met elkaar te communiceren. Waar een schuldregeling nu maanden tot een jaar kan duren, zorgt het Schuldenknooppunt ervoor dat alle partijen veel sneller duidelijkheid krijgen.

Vignet schuldenknooppunt
Infomedics in cijfers

Op jaarbasis sturen wij meer dan 20 miljoen rekeningen uit. Gelukkig wordt 98,3% van deze rekeningen ‘gewoon’ betaald. Dit betekent dat ‘maar’ 1,7% van de rekeningen wordt overdragen aan het incassobureau. Uiteindelijk gaat ongeveer 0,7% van alle rekeningen over naar een deurwaarder en daarvan wordt in ieder geval de helft betaald. Daarvoor worden wel de nodige kosten gemaakt en het inningsproces kan jaren in beslag nemen. Uiteindelijk wordt 99,7% van al onze rekeningen betaald.

Voldoende tijd om te betalen

Afhankelijk van onze afspraken met de klant, proberen wij de vergoeding bij de zorgverzekeraar op te halen voordat we een rekening aan de zorgconsument versturen. De zorgconsument hoeft dit deel dus niet aan ons voor te schieten, maar krijgt alleen een rekening voor dat deel dat hij zelf moet betalen.

Wij hebben ons inningsproces zo ingericht dat alle zorgconsumenten voldoende tijd hebben om de rekening te betalen. Dit betekent dat wij na de originele rekening twee herinneringen sturen voordat wij de rekening overdragen aan het incassobureau. Herinneringen worden niet op of kort na de vervaldatum verstuurd zodat kruisbetalingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast kan er voor elke rekening die hoger is dan € 20,- kosteloos een betalingsregeling worden afgesloten en is er een mogelijkheid tot 4 weken uitstel. 

20M verstuurde rekeningen per jaar
1,7% overgedragen aan het incassobureau
200K betalingsregelingen per jaar
99,7% van alle rekeningen wordt betaald
€ 0 extra kosten bij een betalingsregeling
175K keer uitstel van betaling per jaar

 

Ondersteuning zorgconsumenten met betalingsproblemen
Volgens het NIBUD zijn er meer dan 550.000 huishoudens met ernstige betalingsproblemen. Wij betreuren dit en proberen deze huishoudens zo goed mogelijk te helpen om hun rekening toch te kunnen betalen. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • Zorgconsumenten kunnen op ieder moment, totdat de rekening wordt overgedragen aan de deurwaarder, 4 weken gratis uitstel van betaling aanvragen. Jaarlijks wordt bijna 175.000 keer uitstel van betaling aangevraagd.
  • Daarnaast kunnen zorgconsumenten altijd een betalingsregeling afsluiten voor maximaal 6 termijnen. Hiervoor vroegen wij tot 9 mei 2022 € 5,00 administratiekosten per termijn. Vanaf 9 mei rekenen we geen extra kosten meer. Jaarlijks sluiten wij ruim 200.000 betalingsregelingen af.
  • Pas bij de aanmaning van het incassobureau worden de volledige wettelijke incassokosten van € 40,00 (of 15% van het originele bedrag van de rekening) berekend. Op de tweede herinnering van Infomedics berekenen wij € 31,50.
  • Voordat wij een rekening overdragen aan het incassobureau of de deurwaarder, stemmen wij af met de zorgaanbieder hoe deze om wil gaan met de niet betaalde rekening. Dit geeft de zorgaanbieder tijd om contact met de zorgconsument op te nemen en het inningstraject zo nodig te staken. In dat laatste geval nemen wij de incassokosten voor onze rekening.
  • Ook als de rekening is overgedragen aan de deurwaarder, heeft de zorgconsument nog 4 tot 6 weken de tijd om een regeling met de deurwaarder te treffen en zo de extra kosten van de rechtbank (griffierecht) te voorkomen.
  • Tot slot hebben wij samenwerkingen met deurwaarders die een persoonsgerichte aanpak hanteren en mensen nooit onnodig onder druk zetten. Jaarlijks worden bijna 95.000 rekeningen overgedragen aan onze deurwaarders.

Onze uitdaging
Enerzijds proberen wij zorgconsumenten voldoende tijd en ruimte te geven om de rekening te kunnen betalen zónder extra kosten. Anderzijds proberen wij de schadelast voor de zorgaanbieder te beperken. Want als zorgconsumenten slechter betalen, komen de kosten uiteindelijk voor rekening van de zorgaanbieder. Op lange termijn heeft dit weer een negatieve invloed op de zorgkosten in zijn geheel. In onze ogen is dit een maatschappelijk probleem. Wij verwachten niet dat moeilijk inbare rekeningen voorkomen kunnen worden.

Benieuwd naar onze visie op Sociaal Verantwoord Incasseren en onze samenwerking met deurwaarders? 
Neem contact op met onze Servicedesk via telefoonnummer 088 - 65 55 987.