Voorkomen is beter dan genezen

Mondgezondheid is belangrijk voor de algehele gezondheid. Goede mondhygiëne helpt bij het voorkomen van slechte adem, tandbederf, tandvleesaandoeningen en om je tanden te behouden naarmate je ouder wordt.  

Bovendien is een goede mondgezondheid belangrijk voor je weerstand en om ziektes te voorkomen. Je mond geeft ook een indicatie van wat er gaande is in de rest van je lichaam en geeft inzichten in vroege tekenen van ziektes die je hele lichaam beïnvloeden. Goede mondhygiëne verkleint het risico op ernstige gezondheidsproblemen zoals een hartaanval, een beroerte en overgewicht.  

Regelmatig poetsen, tandenstoken en je gebit laten controleren op tandplak/tandsteen zijn noodzakelijk om het risico op gebits- en andere gezondheidsproblemen te verkleinen. Je investeert daarmee dus in je algehele gezondheid, voor nu en voor de toekomst. 

Tips om goed voor je mond te zorgen

Icoon_Mondzorg
  • Poets je tanden tweemaal per dag twee minuten met een fluoride-houdende tandpasta. 
  • Poets bij kinderen altijd even het gebit na.
  • Gebruik daarbij een zachte tandenborstel en poets niet te hard. 
  • Houd ook de ruimten tussen je tanden en kiezen goed schoon met flossdraad of interdentale borsteltjes. 

We doen het samen!

We vinden het belangrijk dat goede mondzorg voor iedereen toegankelijk is. We maken dit mogelijk door samen te werken met diverse partijen.

Gewoon Gaaf logo

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is ontwikkeld door het Ivoren Kruis. Gewoon Gaaf is een preventieaanpak toegespitst op ieder individueel kind en zijn ouders. Bij Gewoon Gaaf wordt er samen met mondzorgprofessionals gekeken hoe dat kan en wat daarvoor nodig is. Gewoon Gaaf is dé manier om kinderen preventief te behandelen volgens de KIMO Richtlijn mondzorg voor jeugdigen. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan voor ieder kind verschillen, want Gewoon Gaaf wordt afgestemd op de behoefte van ieder individu. 

Lees hier meer

KNMT logo wit

KNMT

De tanden van je kind, daar zorgen we samen voor!’. Zo heet de grootscheepse campagne die de KNMT is gestart om gebitsproblemen bij kinderen te helpen voorkomen. Vanuit KNMT worden er verschillende materialen gedeeld om preventie onder de aandacht te brengen en hier samen actie op te ondernemen.  

Lees hier meer

Johnny Joker logo

Johnny Joker

Johnny joker biedt een preventieprogramma voor kinderen in de mondzorg in de leeftijd van 0-12 jaar. Sinds 2012 helpt Johnny Joker kinderen op een leuke, speelse en pakkende manier bij het aanleren van gezond gedrag. Het preventieprogramma, wat breder is dan alleen de mondzorg, gaat uit van een samenspel tussen Johnny, kind, ouder en (mond)zorgverlener. Het programma sluit aan op de KIMO Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen, waarbij de richtlijn direct en eenvoudig toegepast wordt. Bovendien worden kinderen en ouders met behulp van grappige verhaaltjes, spelletjes en praktische instructiekaarten gestimuleerd om de adviezen écht op te volgen. Preventieve mondzorg wordt met Johnny Joker leuker en effectiever. 

Lees hier meer

Maak kennis met Johnny Joker