Infomedics optimaliseert het declaratieproces van zorgverleners

Declaratieverwerking en factoring zijn een complex en vaak tijdrovend proces. Bovendien wilt u dat alle vorderingen die u als zorgverlener inkoopt, daadwerkelijk worden uitgekeerd. Met Declaratieservice Plus, de nieuwe dienstverlening van Infomedics, bereikt u precies dat doel. “Van uitval is straks vrijwel geen sprake meer”, zegt commercieel directeur Sander van Boxmeer.

Declaratieservice Plus

Infomedics verstuurt rekeningen namens duizenden zorgverleners in heel Nederland. “Onze missie is om zorgverleners weer in hun kracht te zetten, namelijk het verlenen van zorg”, zegt Van Boxmeer. “Dat doen wij door hen zoveel mogelijk te ontlasten als het gaat om administratie, maar ook in het gebruik van software. Jaarlijks kopen we voor ca. 4,5 miljard aan vorderingen in. Dat doen we voor 7.500 klanten in zes verschillende zorgmarkten, waarbij de mondzorg op dit moment de grootste is.”

Efficiency en kwaliteit verbeteren
Infomedics helpt zorgverleners om een zo hoog mogelijke efficiency in de praktijk te bereiken. Om de efficiency nog verder te verbeteren, breidt Infomedics haar dienstverlening uit met Declaratieservice Plus. “Stel, een tandarts voert een behandeling in zijn administratiesysteem in en stuurt de vordering door naar ons. Voldoet deze vordering echter niet aan alle kwaliteitsvoorwaarden, dan krijgt de tandarts de vordering terug, dit noemen we een retrocessie. Met onze nieuwe gratis dienst Declaratieservice Plus zorgen wij ervoor dat alle vorderingen waarvan we vooraf al weten dat verzekeraars ze gaan tegenhouden, teruggaan naar de zorgverlener. Dit bespaart een zorgverlener niet alleen kosten, maar ook de kwaliteit van invoer gaat omhoog. Immers, als wij een vordering terugleggen bij een zorgverlener wegens een foutieve invoer, gaat hij kijken hoe dit beter kan.”

Met Declaratieservice Plus bespaart een zorgverlener niet alleen kosten, maar ook de kwaliteit van invoer gaat omhoog.''

Sander van Boxmeer

Extra controle op drie punten
Met Declaratieservice Plus zijn er extra controles toegevoegd op declaraties van zorgverleners. Hoe heeft Infomedics dat ingericht? “Allereerst hebben we ons verdiept in de bijna 900 regels van de NZA aan welke voorwaarden een vordering moet voldoen”, legt Van Boxmeer uit. “We hebben tijdens een pilotperiode ook geconstateerd dat verzekeraars de afgesproken regels op verschillende manieren interpreteren. Daarom hebben wij verwerking van de regels uitgebreid naar verzekeraarsniveau.”
Daarnaast controleert Infomedics op inschrijving in het AGB-register: “Mag een behandelaar een bepaalde behandeling wel uitvoeren dan wel is de behandelaar geregistreerd bij de praktijk?” Tenslotte heeft Infomedics een contractenmatrix ingericht. “Voor praktijken die afspraken hebben met verzekeraars (bijzondere tandheelkunde) worden deze afspraken opgenomen in deze matrix. Hiermee kunnen wij controleren of de afspraken, bijv. gebruik van een machtiging, ook wordt doorgegeven bij aangeboden declaraties”, aldus Van Boxmeer.

Uitval minimaliseren
Alles om uitval van vorderingen te minimaliseren. “Uit een onlangs afgeronde pilot blijkt dat we tot nu toe 70% minder retrocessies organiseren. Met andere woorden: 70% van de vorderingen waarvan we weten dat die zouden worden afgekeurd door de verzekeraars, houden we aan de voorkant al tegen. Onze ambitie is om 100% foutieve declaraties tegen te houden.” Tijdens de Dental Expo introduceerde Infomedics de nieuwe dienst en de koppeling die Declaratieservice Plus heeft met drie softwarepakketten: Exquise (Next Generation), Simplex(-M) en Salusys. “Niet alle data kunnen wij controleren bij het indienen van declaratiebestanden. Je kunt hier denken aan garantie of de termijn waarbinnen opnieuw gedeclareerd mag worden. Deze informatie is voorhanden binnen de softwaresystemen waarmee wordt gewerkt. De samenwerking met deze softwareleveranciers leidt tot een verdere verbetering van correct aangeboden declaraties en tot het minimaliseren van uitval.”

Uit een onlangs afgeronde pilot blijkt dat we tot nu toe 70% minder retrocessies organiseren. Onze ambitie is om 100% foutieve declaraties tegen te houden.”

Sander van Boxmeer
Declaratieservice Plus

Benieuwd naar wat Declaratieservice Plus voor u kan betekenen?
Infomedics biedt zorgverleners passende oplossingen om tijd en geld te besparen op hun declaratieverwerking. Met Declaratieservice Plus maakt Infomedics daar weer een volgende stap mee. Wilt u weten wat Declaratieservice Plus voor u kan betekenen? Klik dan hier.