Dutch Dental Care Foundation

Wat doen ze?

DDC is een stichting die belangeloos en met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkundige hulp verleent aan kinderen in Zuid-Kenia. Voor de financiering van onder andere apparatuur en klinieken is DDC afhankelijk van donaties van particulieren en stichtingen en sponsoring door bedrijven. Met een driejarig sponsorcontract biedt Infomedics* de stichting de zekerheid om ook de aankomende jaren de noodzakelijke, tandheelkundige hulp te verlenen aan kinderen in Zuid-Kenia.

DDC bestaat inmiddels tien jaar. In deze afgelopen tien jaar heeft DDC ruim 50.000 kinderen gezien en behandeld. Gebleken is dat deze tandheelkundige zorg een positief effect heeft. DDC streeft ernaar om twee keer per jaar tandheelkundige teams naar Kenia te sturen, waar op geselecteerde scholen kinderen worden nagekeken en indien nodig worden behandeld. Deelnemers aan de uitzendingen van DDC zijn tandartsen, kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en algemene ondersteuning. Zij gaan allen op vrijwillige basis en op eigen kosten mee.

Naast de uitzendingen heeft DDC twee klinieken die inmiddels bemand worden door zogeheten Community Oral Health Officers afkomstig uit Kenia zelf. DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken in deze klinieken door middel van wekelijkse rapportages en door te zorgen voor de aanschaf van de juiste materialen en investeringen in benodigde apparatuur. Het streven is dat beide klinieken op termijn zelfvoorzienend worden.

Preventieprogramma
Met name het preventieve programma met betrekking tot de mondhygiëne is zeer succesvol bij de kinderen. Margriet Bot, Voorzitter DDC: “Door het geven van voorlichting en instructies, aangepast op de lokale omstandigheden, wordt geprobeerd de preventie te optimaliseren. Zo krijgen de kinderen poetslessen, wordt er uitgelegd wat een behandeling bij de tandarts inhoudt en wat de invloed is van gezonde voeding op het gebit. De lokale bevolking is elk jaar opnieuw zo blij met alle hulp en zorg. Dat geeft ons echt energie. Ik ben dan ook zeer blij met het sponsorcontract. Dit contract geeft ons de zekerheid om die werkzaamheden ook de komende drie jaar te kunnen blijven doen.”

*Op 1 januari 2018 is Famed hoofdsponsor geworden van de Dutch Dental Care Foundation (DDC). Met de overgang van Famed naar Infomedics, heeft Infomedics dit hoofdsponsorschap in 2019 overgenomen.

Wat is er de afgelopen jaren bereikt?

59.400 Tandenborstels uitgedeeld
64 Scholen bezocht
91.000+ Locals geholpen
720 Klassen waar preventieles is gegeven
10.050 Vullingen geplaatst
655+ Vrijwilligers

De reis van 2019

DDC
Kinderenklas
kinderenschool