Welke AGB code dienen mijn klanten te gebruiken in het veld 0109 ‘code service bureau’?

Het veld ‘code servicebureau’ (0109) is binnen de EI standaard een conditioneel veld, door Vektis gespecificeerd als verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een verzekeraar gaat.

Aangezien uw klanten gebruik maken van Infomedics als servicebureau dient volgens deze specificatie de AGB-code van Infomedics gebruikt te worden. In de praktijk is dit niet nodig en mag dit veld worden leeggelaten of gevuld zijn met een dummy waarde. Infomedics controleert niet of deze waarde correct is.

Indien uw software de Vektis standaard wil, of moet volgen dan mag de AGB-code van Infomedics (98098705) gebruikt worden.