Wat zijn de gevolgen voor het niet nakomen van de betaling van het Infomedics Betaalplan?

U ontvang eerst op dag 45 een vooraankondiging waarin gemeld wordt dat er binnen 10 dagen moet zijn betaald om registratie bij BKR te voorkomen. Niet nakomen van de betalingsverplichtingen leiden tot registratie bij het BKR en deze blijven 5 jaar,  nadat uw krediet volledig is ingelost zichtbaar in het BKR. Dit zal ook consequenties hebben voor mogelijk toekomstige aanvragen van krediet.