Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen namens uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder is daardoor minder tijd kwijt aan administratie en loopt minder financieel risico. Infomedics voldoet hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.

Originele rekening
U heeft een behandeling gehad of een bezoek gebracht aan een praktijk. We sturen altijd eerst een originele rekening per e-mail of per post. U heeft 30 dagen om deze rekening te betalen.

1e herinnering
Het kan natuurlijk gebeuren dat u een rekening vergeet te betalen. Daarom sturen we na 30 dagen een 1e herinnering. We vragen u dan om het bedrag binnen 15 dagen te betalen.

Laatste herinnering met incassokosten
Als het bedrag van de 1e herinnering niet binnen 15 dagen bij ons op de rekening staat, sturen we een laatste herinnering met incassokosten.

Overdracht aan het CMIB
Betaalt u de laatste herinnering niet op tijd? Dan sturen we de rekening in de meeste gevallen naar het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB). Het CMIB stuurt u dan een aanmaning.

Sommige zorgaanbieders kiezen voor een andere aanpak. In deze gevallen geven we uw rekening terug aan uw zorgaanbieder. Die neemt dan contact met u op.