Wat zijn de bankgegevens van Infomedics? (IBAN)

De IBAN van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. U vindt dit op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.