Wat zijn de bankgegevens van Infomedics?

De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening. Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V.. Vermeld bij uw betaling altijd de 14-cijferige omschrijving. U vindt de omschrijving linksboven op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.