Wat als mijn aanvraag voor Infomedics Betaalplan wordt afgekeurd?

Wij toetsen uw aanvraag vanuit wettelijke verplichtingen op diverse onderdelen en regelgeving uit hoofde van onze zorgplicht. Indien het niet verantwoord is om u krediet te verstrekken, dient u uw factuur uit eigen middelen te voldoen.

Terug naar de webpagina van Infomedics Betaalplan