Waarom worden er kosten berekend voor een betalingsregeling?

Het afsluiten van een betalingsregeling is een extra dienst die wij aan u leveren. Omdat dit een aanvullende service is, waarbij ook Infomedics kosten maakt om dit te faciliteren (uw zorgaanbieder krijgt namelijk wél uitbetaald op de afgesproken termijn), vragen wij ter compensatie hiervan €5,- per termijn.

Dit bedrag wordt gezien als een redelijke vergoeding en is passend bij de kosten die vanuit de Wet Incassokosten toelaatbaar zijn. U kunt de kosten van de totale regeling beperken door een regeling aan te gaan met een beperkt aantal termijnen. U kunt dat ook naderhand nog wijzigen door resterende termijnen ineens en vroegtijdig te voldoen.