Waarom toont Infomedics de prestatieomschrijving soms wel en soms niet op de nota?

De weergave van de prestatieomschrijving op de nota is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een commentaarrecord. Infomedics laat de prestatieomschrijving (die soms lastig leesbaar is voor de zorgconsument) achterwege als er een commentaarrecord (98) bij de declaratie is gevonden.  

Dit vraagt meteen verandering van het gebruik van het commentaarrecord door voormalig Famed klanten. Het commentaar “BETER POETSEN” leverde in het Famed systeem een volgende factuur op (figuur 1). 

Leveranciers 1

In het Infomedics systeem zal een dergelijk commentaar de volgende factuur opleveren (figuur 2). 

Leveranciers 2

Om die reden dient de vrije tekst in dit record enkel gebruikt te worden om op een niet-medische of niet-academische wijze de prestatie duidelijk te maken aan de zorgconsument.