Waarom ontvang ik een rekening als ik verzekerd ben?

Het is mogelijk dat u, ondanks dat u verzekerd bent, alsnog een rekening ontvangt voor een behandeling. Indien mogelijk bieden wij de rekening ter vergoeding aan bij de zorgverzekeraar. Als de rekening niet of maar voor een gedeelte door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dan sturen wij u voor de eigen bijdrage een rekening. Omdat wij geen inzage hebben in uw zorgpolis is het voor ons niet mogelijk te achterhalen waarom de rekening niet of niet volledig is vergoed.

Met sommige zorgaanbieders hebben wij de afspraak dat wij de rekening voor een behandeling rechtstreeks naar u toe sturen. Nadat u de rekening hebt betaald aan Infomedics, kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over vergoedingen en/of de eigen bijdrage, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.