Ontwikkelingen rondom het zorgprestatiemodel

GGZ nieuwsbericht

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 het nieuwe bekostigingsmodel in de forensische- en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze wijziging van het bekostigingssysteem heeft een grote impact op alle processen binnen de GGZ en forensische zorg.

Systemen & software aangepast
Zo moeten softwareleveranciers aanpassingen doorvoeren, zorgverleners moeten stuurinformatie opnieuw inrichten en zorgverzekeraars moeten hun systemen wijzigen. Kortom iedereen is hard aan het werk om op tijd klaar te zijn voor het nieuwe zorgprestatiemodel. Dit is voor Infomedics natuurlijk niet anders! Wij zorgen ervoor dat we u ook binnen het nieuwe zorgprestatiemodel kunnen ontzorgen wanneer het aankomt op het declareren en factureren van de door u geleverde zorg.

Impact op nota
Wij verwachten dat met de komst van het zorgprestatiemodel, de particuliere notastroom qua volume zal toenemen. Met als gevolg dat de administratieve last zal verhogen. Benieuwd naar de mogelijkheden om deze administratieve lasten zo laag mogelijk te houden? Lees hier  meer over de dienstverlening van Infomedics.