Kunnen jullie mij iets vertellen over mijn vergoeding?

Op basis van de afspraken die wij hebben gemaakt met uw zorgaanbieder, dienen wij uw rekening meestal eerst in bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar informeert ons alleen over de hoogte van de vergoeding. Omdat wij geen inzage hebben in uw zorgpolis, is het voor ons niet mogelijk te achterhalen waarom de rekening niet of niet volledig is vergoed. U kunt hiervoor contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u informatie geven over de vergoeding van een behandeling.