Infomedics betaalplan dienstenwijzer

Home / Infomedics betaalplan dienstenwijzer

Dienstenwijzer

In deze dienstenwijzer vertellen wij u graag wie wij zijn en welke dienst wij aanbieden. U kunt in deze dienstenwijzer ook terugvinden hoe u contact met ons kunt opnemen en waar u met eventuele klachten terecht kunt.

 

Wie is Infomedics?

Infomedics is een handelsnaam van Infomedics B.V., onderdeel van de Infomedics Groep. Infomedics is verbonden bemiddelaar van ixorg N.V., eveneens onderdeel van de Infomedics Groep. ixorg N.V. verleent kredieten aan consumenten uitsluitend ten behoeve van de financiering van mondzorg en paramedische zorg.

Infomedics B.V. is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04048143.
ixorg N.V. is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 58314709.

Beide bedrijven zijn statutair gevestigd in Almere en houden kantoor aan de P.J. Oudweg 4 (1314 CH) te Almere. Het postadres is: Postbus 60108, 1320 AC Almere. Het btw-nummer van Infomedics is 803598130.

ixorg N.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verlenen van consumentenkredieten en het bemiddelen in verzekeringen en is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12042000. Infomedics B.V. mag als verbonden bemiddelaar van ixorg N.V. bemiddelen in de kredieten van ixorg N.V. en is onder ixorg N.V. geregistreerd bij de AFM.

 

Wat doet Infomedics?

Infomedics bemiddelt (uitsluitend) in kredieten van ixorg N.V. onder de productnaam ixorg betaalplan. Infomedics adviseert u niet over het krediet en doet geen objectief onderzoek naar verschillende in de markt aangeboden kredieten.

Een belangrijk kenmerk van het krediet waarin door Infomedics kan worden bemiddeld is dat het krediet niet aan u wordt uitgekeerd maar aan uw zorgaanbieder of het servicebureau dat de vordering van uw zorgaanbieder heeft overgenomen. 

Infomedics betaalplan wordt aangeboden via internet, namelijk via het portaal van Infomedics. Op https://www.infomedics.nl/betaalplan vindt u alles wat u moet weten over Infomedics betaalplan. Deze informatie hebben wij zo helder, duidelijk en volledig mogelijk neergezet. U kunt daar alles op uw gemak lezen.

Infomedics wilt u op alle manieren goed van dienst zijn. Dit betekent onder meer dat wij alle gegevens die u verstrekt verzamelen en beoordelen en uw kredietaanvraag begeleiden.

Als u een krediet heeft bij ixorg N.V. worden uw zorgdeclaraties voldaan zodra u via uw Infomedics portaal aangeeft dat de declaratie uit uw krediet mag worden voldaan en het krediet dat toestaat.

Wilt u het krediet, dat u via Infomedics heeft aangevraagd, bij nader inzien niet afnemen, dan kan dat binnen 14 dagen nadat u de kredietovereenkomst hebt ontvangen. U hoeft niet te vertellen waarom u het krediet wenst te stoppen en er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw verzoek indienen via uw portaal bij Infomedics of door een brief te sturen naar: Infomedics inzake ixorg, Postbus 60108, 1320 AC Almere. Indien u het krediet hebt afgenomen, dan kunt u altijd het krediet beëindigen door de openstaande kredietsom volledig te voldoen. U kunt ook de looptijd van het krediet verkorten en daarmee de totale kosten van het krediet verlagen door extra af te lossen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan extra of volledige aflossing.

 

Kosten

U bent ons geen bemiddelingskosten verschuldigd in verband met het bemiddelen in het krediet. Wij worden betaald voor onze dienstverlening door de aanbieder van het krediet, ixorg N.V.

 

U heeft een opmerking of klacht, wat nu?

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw mening over onze diensten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening aan u continue verbeteren. Stuur ons daarom gerust een e-mail met uw opmerkingen betaalplan@ixorg.nl of neem telefonisch contact met ons op 088-4446955.

  • Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan kunt u deze indienen via uw Infomedics portaal, per e-mail via klacht@ixorg.nl, of u kunt een brief sturen naar: Infomedics inzake ixorg, Postbus 60108, 1320 AC Almere. 
  • Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
  • U kunt de klacht ook indienen via het Europees platform Online Geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL
  • U kunt uw klacht ook aan de bevoegde Nederlandse rechter voorleggen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rechtspraak.nl.
  • Klachten over de behandeling waar het krediet voor is aangevraagd, kunnen worden ingediend bij uw zorgaanbieder (de leverancier van de diensten) en klachten over het krediet zelf kunt u voorleggen aan ixorg N.V.

 

Dit verwachten wij van u

Wij verzoeken u de juiste gegevens aan ons te verstrekken zodat wij uw aanvraag goed kunnen beoordelen. Dat is uiteraard ook in uw belang. Verandert er iets in uw gegevens en/of het krediet, geeft u dit dan meteen aan ons door zodat we dit in ons systeem kunnen bijwerken.

Het is belangrijk dat u alle documenten die u van ons krijgt goed nakijkt. Zijn uw gegevens niet goed of volledig door ons verwerkt, belt of mailt u ons dan, zodat we dit kunnen corrigeren.

 

Hoe kunt u contact opnemen met Infomedics?

Via betaalplan@infomedics.nl kunt u contact met Infomedics opnemen over het infomedics betaalplan. U kunt dit doen waar en wanneer u dat het beste uitkomt. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Ons telefoonnummer is 088-6555960. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur staan wij graag voor u klaar.

 

Download hier de dienstenwijzer in pdf.

Aan de inhoud van deze dienstenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

 

Delen Volg ons online