Infomedics regelt uw gehele declaratieverkeer

Eén van de diensten die wij aanbieden is ‘clearing’. Wanneer u clearing bij ons afneemt, dan dienen wij de declaraties in bij de zorgverzekeraar van uw zorgconsument. Blijft er nog een restbedrag over? Dan stuurt Infomedics uw zorgconsument een rekening. 

zorgaanbieder klein

Goed geregeld, voor u en uw zorgconsument
Hoe fijn is het als uw zorgconsument niet zelf nog van alles moet regelen om een rekening (deels) vergoed te krijgen? Het inscannen en indienen van de rekening kost uw zorgconsument veel uitzoekwerk. Daarnaast duurt het soms even voordat de vergoeding wordt uitgekeerd, waardoor uw zorgconsument een deel van het bedrag moet voorschieten. Dit kan ook de drempel verhogen om een behandeling te nemen. 

Met Infomedics clearing heeft uw zorgconsument hier geen omkijken meer naar! Wij regelen de declaratie direct met de zorgverzekeraar, bovendien ziet uw zorgconsument op de rekening precies wat er per behandeling is vergoed. Dat bespaart u en uw zorgconsument een heleboel administratieve handelingen. Maakt u nog geen gebruik van Infomedics clearing? Neem contact op met uw klantexpert team! 

Zo ziet het ‘clearingproces’ eruit:
Op het moment dat wij uw declaratiebestand ontvangen, verwerken wij deze met VECOZO. Is er nog ruimte voor een vergoeding van de zorgverzekeraar? Dan regelen wij dat dit verrekend wordt. Om gebruik te maken van deze dienst, dient u zich te registreren in Vektis met uw KVK-gegevens en u dient Infomedics te machtigen om de rekeningen in te dienen bij de zorgverzekeraars. Alle zorgaanbieders in uw praktijk kunnen aan deze koppeling worden toegevoegd. 

Als u zich heeft geregistreerd, kunt u gemakkelijk gebruik maken van Infomedics clearing. Standaard staat clearing aan. Wil uw zorgconsument liever niet dat de behandeling rechtstreeks wordt ingediend? Dan kunt u clearing op zorgconsument niveau weer uitzetten. Let erop dat dit niet per ongeluk gebeurt! Dan ontvangt uw zorgconsument namelijk de rekening, zonder dat deze eerst is ingediend bij de zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.  

Activeren clearingproces 
Heeft u nog vragen over het clearingproces of heeft u hulp nodig bij het activeren hiervan? Neem dan contact op met uw klantexpert team. Zij kunnen al uw vragen over het clearingproces beantwoorden! 

Maakt u als mondzorgaanbieder gebruik van Pien?
Via Pien kunt u voorafgaand aan de behandeling opzoeken wat de eigen bijdrage wordt voor de zorgconsument. Pien geeft u de mogelijkheid om uw zorgconsument op voorhand te informeren over eventuele kosten. Wist u dat Pien sinds 2021 helemaal is vernieuwd? Sinds de upgrade zijn de berekeningen nóg nauwkeuriger en door de integratie met uw praktijksoftware hoeft u niet meer apart in te loggen!