Infomedics, GSN en W3Appsonline slaan de handen ineen

‘Nieuwe producten en diensten ontwikkelen om de administratieve- en organisatorische lasten van onze klanten nog verder terug te dringen’, is één van de belangrijke doelen van Infomedics. Om dat doel te realiseren is het investeren in technologische ontwikkeling, ketenintegratie en het efficiënter maken van de bedrijfsprocessen cruciaal. De overname van softwareleveranciers Gé Systems Nederland (GSN) en W3AppsOnline in Zaandam dragen hieraan bij. Door eerder in de keten klanten te bedienen, wil Infomedics de kwaliteit en het aanbod van haar dienstverlening verder vergroten.  

Gé Systems Nederland (GSN) en W3Appsonline 
GSN is bekend van de modulaire mondzorgsoftwarepakketten Simplex en Simplex-M. Door deze  overname kan Infomedics haar dienstverlening met behulp van het softwarepakket koppelen met en naadloos integreren in haar bestaande factoring- en clearingdiensten. De klant krijgt meer, maar ook eenvoudiger, inzicht in haar debiteuren en kan sneller en eenvoudiger declareren. Hierdoor neemt de kans op uitval in het declaratieproces af. Als gevolg daarvan zullen klanten minder zorgen hebben over uitstaande declaraties en hebben zij meer tijd om hun vak uit te oefenen.  

W3Appsonline B.V. levert een applicatie voor het eenvoudig online maken van afspraken en sms-diensten. Met deze overname wordt het online maken van een afspraak bij de tandarts, inclusief het versturen van herinneringen, het bijhouden van beschikbaarheid en dergelijke, toegevoegd aan de dienstverlening van Infomedics. 

Beide overgenomen organisaties blijven zelfstandig haar klanten vanuit Zaandam bedienen.  

Financiële impuls voor de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening
Infomedics zal financieel een impuls geven aan extra innovatie. De drie bedrijven gaan gezamenlijk de volgende generatie zeer gebruiksvriendelijke praktijksoftware voor de mondzorg ontwikkelen op basis van de meest recente standaarden op het gebied van connectiviteit, privacy en cybersecurity.