Infomedics betreurt onnodige dagvaarding

Op 7 november jl. heeft de Rechtbank Amsterdam een vordering van Infomedics inzake een resterende hoofdsom van 5 eurocent afgewezen. Hier is terecht rumoer over ontstaan want een dagvaarding om 5 eurocent is buitenproportioneel en past niet in onze werkwijze.

Wij zijn geschrokken en betreuren deze situatie. Het volgende is gebeurd.

Na een normaal inningsproces waarbij een deel van de vordering door de zorgverzekeraar is voldaan, is er een restbetaling gedaan door de zorgconsument. Deze restbetaling is vijf maanden na het versturen van de rekening overgemaakt en precies op het moment dat wij de vordering hebben overgedragen aan de deurwaarder.

Daar is het vervolgens fout gegaan. De dossierbehandelaar van de deurwaarder heeft de betaling ontvangen, ingeboekt in het dossier en vervolgens verzuimd om de procedure te stoppen. Er is per abuis een dagvaarding opgemaakt voor het restant van 5 eurocent. De tweede persoonlijke controle heeft ook niet gewerkt, want de deurwaarder heeft de dagvaarding aan de zorgconsument uitgereikt.

Het deurwaarderskantoor beoordeelt elk dossier van Infomedics persoonlijk, tot tweemaal toe. Maar in dit specifieke geval heeft deze persoonlijke beoordeling gefaald. Wij vinden dat buitengewoon vervelend, juist omdat we veel waarde hechten aan een zorgvuldig proces en een sociaal verantwoorde wijze van incasseren.

In overleg met de deurwaarder zal het proces verder worden aangescherpt en we zullen onze fout op gepaste wijze goedmaken met de zorgconsument.

Infomedics verwerkt jaarlijks 35 miljoen vorderingen voor ongeveer 7.500 zorgaanbieders zoals tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten en apothekers. Nadat de eerste afhandeling met de zorgverzekeraars heeft plaatsgevonden, belanden er jaarlijks 17 miljoen rekeningen op de mat bij zorgconsumenten. Een heel klein deel komt bij de deurwaarder terecht (minder dan 0,5%),  Infomedics doet er alles aan om een gerechtelijk incassotraject met hoge kosten voor de zorgconsument te voorkomen.

Wij betreuren dan ook dat in dit geval menselijke fouten tot deze onnodige dagvaarding hebben geleid.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Fred Bloem, financieel en operationeel directeur van Infomedics, bereikbaar via 036 – 547 22 99.