Hoe laat ik Infomedics weten of mijn klanten een papieren of digitale nota willen versturen?

Infomedics biedt uw klanten een keuze tussen het versturen van een papieren nota per post of een digitale nota per email. Hierbij geeft Infomedics, vanuit milieuoogpunt en kostenoverweging, altijd voorkeur aan de digitale nota. Om te vast te stellen of uw klant een papieren of digitale nota wil versturen maakt Infomedics gebruik van het SB311 debiteurrecord. Infomedics kan zowel overweg met versie 1.0 als versie 2.0 van dit record. 

In versie 1.0 gebruikt Infomedics de volgende velden bij het bepalen of een nota papier of digitaal wordt verzonden: 

 • 0322      Telefoonnummer debiteur 
 • 0324      E-mailadres debiteur 
 • 0328      Versienummer debiteurrecord (is dus 01) 

Een record dat een mobiel telefoonnummer (nodig voor 2FA) en e-mailadres bevat resulteert in een digitale nota op het in het record aangeleverde e-mailadres. Een record waar een mobiel telefoonnummer en / of e-mailadres ontbreekt resulteert in een papieren nota.  

In versie 2 van het SB311 debiteurrecord kan expliciet worden aangegeven of de nota op papier of digitaal wordt verzonden. Hiervoor gebruikt Infomedics de volgende velden:  

 • 0322      Telefoonnummer debiteur 
 • 0324      E-mailadres debiteur 
 • 0328      Versienummer debiteurrecord (is dus 02) 
 • 0330      Facturatievorm (P = Papier, D = Digitaal) 

Net als in versie 1 dient zowel het telefoonnummer als e-mailadres te zijn ingevuld voor het versturen van een digitale nota. Als toevoeging kan met volgnummer 0330 expliciet worden aangeven of de nota op papier (waarde 'P') of digitaal (waarde 'D') verstuurd dient te worden.  

LET OP: DE IMPLEMENTATIE IN TIM WIJKT ENIGSZINS AF VAN WAT IS AANGEVEN IN DE VEKTIS STANDAARD! Het verschil ligt in het gebruik van de spatie of het leeg laten van volgnummer 0330. Aangezien Infomedics een sterke voorkeur heeft voor het versturen van digitale nota’s zal het leeg laten van dit volgnummer resulteren in een digitale nota mits het telefoonnummer en e-mailadres zijn gevuld. 

In versie 2 zullen de volgende records resulteren in een digitale nota: 

 • Laatste positie is waarde 'D' én mobiel telefoonnummer en e-mailadres zijn beiden ingevuld 
 • Laatste positie is leeg of bevat een spatie én mobiel telefoonnummer en e-mailadres zijn beiden ingevuld 

De volgende records zullen resulteren in een papieren nota: 

 • Laatste positie is waarde 'P' 
 • Laatste positie is waarde 'D', maar mobiel telefoon nummer of e-mailadres ontbreekt