Hercertificering keurmerk SVI succesvol afgerond

We versturen 13,5 miljoen rekeningen per jaar en bereiken zo een groot deel van de Nederlandse samenleving. De impact van corona is groot: we zien het aantal betalingsregelingen en verzoeken tot uitstel van betaling flink oplopen. Dit feit maakt Infomedics nog bewuster van haar sociale- en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo laten we bijvoorbeeld ieder jaar ons incassotraject toetsen aan de richtlijnen en kwaliteitseisen behorend bij het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). En ook dit jaar had die toetsing weer een hercertificering tot gevolg.

Je weet dat je als afdeling ieder tandje bij zet om op een sociaal verantwoorde manier te werk te gaan binnen ons incassotraject. Heel fijn als dat dan ook wordt bevestigd door deze hercertificering!

Chantal Ricke, manager Servicedesk Zorgconsumenten

Infomedics is trots dat een onafhankelijke partij (Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren) onze manier van handelen kwalificeert als gedegen, door ons wederom dit keurmerk toe te kennen. Wij zullen ons best blijven doen ernaar te streven om niet alleen de kosten voor zorgaanbieders, onze klanten, zo laag mogelijk te houden, maar om tegelijkertijd ook onnodige kosten voor zorgconsumenten te voorkomen. Kwaliteit en klantgerichtheid blijven hierbij voorop staan.

Benieuwd naar ons beleid ten aanzien van sociaal verantwoord incasseren?