Gevolgen van het afsluiten of niet nakomen van een betaling van het Infomedics Betaalplan (BKR)

Het afsluiten van het Infomedics Betaalplan heeft gevolgen voor uw financiële situatie. Het krediet wordt door ons geregistreerd bij het BKR en is van invloed op toekomstige kredietaanvragen, zoals het aanvragen van een hypotheek of een mobiele telefoon op afbetaling.

Nadat uw krediet volledig is ingelost, zullen wij het krediet na 2 maanden afmelden bij het BKR.

Wanneer u, uw betalingsverplichting niet nakomt ontvangt u eerst op dag 45 een vooraankondiging waarin gemeld wordt dat er binnen 10 dagen moet zijn betaald om aanvullende registratie bij het BKR te voorkomen. Als uw betaling uitblijft dan komt u de betalingsverplichting niet na en zal dit leiden tot een extra registratie bij het BKR. Deze registratie blijft 5 jaar, nadat uw krediet volledig is ingelost, zichtbaar in het BKR. Dit zal ook consequenties hebben voor mogelijk toekomstige aanvragen van krediet.