Uw debiteurenrisico: een zaak van ons allemaal!

Uw debiteurenrisico is het percentage rekeningen dat na ons incassotraject niet wordt betaald door uw zorgconsumenten. Het betalingsgedrag van uw zorgconsumenten is bepalend voor de hoogte van uw debiteurenrisico, en heeft directe impact op de totale kosten van onze dienstverlening. Het is dan ook in ons gezamenlijk belang uw risico positief te beïnvloeden. Om die reden hebben wij een aantal adviezen op papier gezet, die in het verleden al bij veel klanten positief hebben uitgepakt.

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de rekening bij uw zorgconsument, maar door het volgen van onderstaande 7 (of 9 als u een mondzorgaanbieder bent) adviezen houdt u grip op uw debiteurenrisico. 

We bespreken de volgende adviezen in onderstaand document dat u kunt downloaden om te bespreken in uw team: 

  1. Extra controles op nieuwe zorgconsumenten;
  2. Informeer uw zorgconsument over uw samenwerking met Infomedics;
  3. Bij bezoek: een extra controle van adres- en persoonsgegevens;
  4. Maak uw medewerkers bekend met de werking van Infomedics Inzicht;
  5. Optimaliseer de rolverdeling en de frequentie van aanleveren;
  6. Check op openstaande acties;
  7. Check op geblokkeerde zorgconsumenten;
  8. Voor onze mondzorgklanten: Maak gebruik van Pien;
  9. Voor onze mondzorgklanten: Maak gebruik van begrotingen.

Let op: ook op Infomedics Inzicht zullen wij de komende tijd meer aandacht besteden aan uw debiteurenrisico!