De persoonsgegevens op mijn rekening zijn onjuist, wat nu?

Indien de persoonsgegevens op de rekening onjuist zijn, is het van belang dat u deze wijziging tijdig doorgeeft aan uw zorgaanbieder. Uw persoonsgegevens ontvangen wij namelijk via uw zorgaanbieder. Wij houden zelf geen database bij. Wanneer u deze wijziging niet doorgeeft aan uw zorgaanbieder, blijven de huidige persoonsgegevens op de rekeningen ongewijzigd.