De gegevens van mijn partner bij de aanvraag van het Infomedics Betaalplan

Als u een partner heeft kan dit van invloed zijn op de gegevens die u moet aanleveren bij uw aanvraag van het Infomedics Betaalplan.

Indien u samenwoont (met of zonder kinderen), is het voor de aanvraag nodig om ook de gegevens van uw partner mee te nemen om een verantwoorde beoordeling van de aanvraag te kunnen doen. Dit betekent dat wij (naast de gegevens die we van u nodig hebben) ook de volgende documentatie van uw partner nodig hebben:

ID gegevens partner, recente salarisstrook en recent bankafschrift van minimaal 1 maand. Dit laatste kan bij een gezamenlijke rekening dezelfde zijn.

Woont u niet samen met uw partner? Dan beschouwen wij u als alleenstaand. Dit geeft u aan bij de aanvraag en vervolgens zullen wij alleen uw inkomsten en lasten beoordelen.