BIG-nummers op uw facturen

Wellicht heeft u meegekregen dat er een wijziging is doorgevoerd in de Wet BIG. De wijziging stelt dat zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend moeten maken (lees hier het nieuwsbericht van het CIBG). In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is bepaald in welke gevallen en op welke wijze dit moet gebeuren. Omdat de AMvB nog niet is gepubliceerd, bestaat momenteel nog onduidelijkheid over de specifieke inhoud ervan. Vermoedelijk staat in de AMvB dat het BIG-nummer op de volgende plekken moet terugkomen:

 

  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener wordt vermeld.

 

Wij gaan ervan uit dat het vermelden van het BIG-nummer van de betreffende behandelaar op de factuur zonder meer verplicht wordt. Dit is een wijziging die naar onze mening alleen mogelijk is op het moment dat Vektis de declaratiestandaarden hierop aanpast. Omdat de impact van deze wijziging groot is, zijn verschillende instanties (zoals de brancheorganisaties en ZN) hierover met elkaar in gesprek. Op basis van deze gesprekken bestaat de verwachting dat uitstel wordt gevraagd ten aanzien van het doorvoeren van deze maatregel. Wanneer wij hier meer nieuws over hebben hoort u van ons.

 

Delen Volg ons online