Wat is een coulanceregeling?

De coulance is een korting die de ongecontracteerde zorgaanbieder aan u geeft. Zo hoeft u niet meer te betalen dan bij een gecontracteerde zorgaanbieder.  

Wanneer uw zorgaanbieder geen contract heeft bij een zorgverzekeraar, kan de vergoeding die de zorgverzekeraar uitbetaalt lager zijn dan het bedrag op de rekening. Om u in het verschil tegemoet te komen kan uw zorgaanbieder werken met een coulanceregeling. 

Hoe werkt het?

Digitale nota ontvangen rsz 200

1. U krijgt een rekening van Infomedics 

Uw zorgaanbieder informeert u over de coulanceregeling. Infomedics stuurt u de rekening voor de behandeling. Bijvoorbeeld een rekening van € 1000,-.

verzekering

2. Declareer de rekening van Infomedics bij uw zorgverzekeraar om een vergoeding te krijgen

Dit kunt u vaak doen via de website of een app. Houd er rekening mee dat een zorgverzekeraar een aantal dagen nodig heeft om uw declaratie te verwerken. 

Declaraties realtime

3. Betaal de vergoeding van uw zorgverzekeraar aan Infomedics 

Wanneer uw zorgverzekeraar uw declaratie heeft verwerkt, krijgt u een specificatie. Op die specificatie staat hoeveel vergoeding u krijgt. Maak dit bedrag binnen 30 dagen nadat u de rekening heeft ontvangen, handmatig over aan Infomedics. Een iDEAL betaling is in dit geval niet mogelijk.  

Let op: het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet uw hele vergoeding naar u overmaakt, maar dat het bedrag lager is. In dit geval hebben zij uw eigen risico eraf gehaald. U moet dan nog steeds het hele bedrag van uw vergoeding aan Infomedics betalen. Zie het rekenvoorbeeld hieronder.

Neem voor vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.  

Tabel rekenvoorbeeld coulance s18
Digitaal doc cloud

4. Bespreek met uw zorgaanbieder wat u moet opsturen 

Sommige zorgaanbieders willen de specificatie van uw zorgverzekeraar én een bewijs van uw betaling aan Infomedics ontvangen. Vraag dit dus na bij uw zorgaanbieder. 

Betaling ontvangen

5. Uw zorgaanbieder scheldt het overgebleven bedrag kwijt 

Uw zorgaanbieder controleert de documenten en geeft aan Infomedics door dat de rest van het bedrag wordt kwijtgescholden. In ons voorbeeld: € 300,-. Dit bedrag wordt € 0,-. U hoeft niets meer te betalen.