Een behandeling bij een zorgverlener zonder contract

Hoe werkt dit proces?

Het komt steeds vaker voor dat een zorgverlener niet met iedere zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Dit heeft invloed op de manier waarop een declaratie van uw behandeling wordt afgehandeld en de financiële vergoeding die hierop volgt van de zorgverzekeraar.

Afhandelen van de zorgdeclaratie
Wanneer uw zorgverlener geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar krijgt u van uw zorgverlener, via Infomedics, een nota. Deze nota dient u dan zelf in bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding en betaalt u de nota aan Infomedics binnen de termijn van 30 dagen.

Coulanceregeling

Hoe werkt het?

In het geval dat uw zorgverlener geen contract heeft bij een zorgverzekeraar betekent dit ook dat de vergoeding die de zorgverzekeraar uitkeert lager kan zijn dan het bedrag op de nota. Om u in het verschil tegemoet te komen tussen de kosten van de behandeling en de vergoeding van de zorgverzekeraar, kan uw zorgaanbieder werken met een coulanceregeling.

Dit is een korting die de zorgaanbieder geeft, waardoor u zelf geen hoger bedrag hoeft te betalen voor uw behandeling dan bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Op deze pagina kunt u vinden wat u daarvoor moet doen. Let op: Het kan zijn dat de zorgaanbieder een termijn hanteert voor de coulance. Zorg er dus in dat geval ook voor dat de nota zo spoedig mogelijk bij uw zorgverzekeraar wordt verwerkt. De meeste zorgverzekeraars hebben een verwerkingstermijn van uiterlijk 10 werkdagen.

Stappenplan

Coulanceregeling in de praktijk

  1. Bij aanvang van uw behandeling informeert uw zorgaanbieder u dat hij of zij niet gecontracteerd is met de zorgverzekeraar waarbij uw polis loopt.
  2. U ontvangt, namens uw zorgverlener, een rekening van Infomedics.
  3. Deze rekening dient u in bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u vaak doen via de website of een app. Let op! Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. Het komt soms voor dat een zorgverzekeraar een aantal dagen verwerkingstijd nodig heeft.
    Houd er rekening mee dat u wellicht zelf het eventueel ingehouden eigen risico moet voldoen. Het kan zijn dat de vergoeding die u ontvangt voor de Infomedics rekening af kan wijken van hetgeen wat er op de afrekenspecificatie staat, omdat uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld het wettelijke of vrijwillige eigen risico heeft verrekend met uw vergoeding (zie voorbeeld 2).
  4. Op de uitbetaalspecificatie van uw zorgverzekeraar kunt u terug vinden hoeveel de zorgverzekeraar heeft vergoed op de ingediende behandeling. Dit bedrag maakt u over naar Infomedics en u informeert uw zorgverlener dat u dit bedrag heeft overgemaakt aan de hand van uw ontvangen afrekenspecificatie.
  5. Uw zorgverlener geeft vervolgens aan Infomedics door welk bedrag er in mindering kan worden gebracht op de rekening.
  6. Als het goed is, is hiermee de rekening in zijn volledigheid voldaan.

Voorbeeld

Een rekenvoorbeeld van uw coulanceregeling

U heeft een behandeling ondergaan bij een medisch specialist.
Deze medisch specialist heeft geen contract afgesloten bij Menzis, uw zorgverzekeraar. Uw medisch specialist stuurt u de rekening via Infomedics en u moet deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Rekenvoorbeeld vergoeding

Dan blijft er nog een bedrag van € 40,00 open staan op de rekening die u van Infomedics heeft gekregen. U geeft het vergoedingenoverzicht door aan uw medisch specialist, en die informeert Infomedics dat de betaling voldaan is. Indien er sprake is van de coulanceregeling, wordt dit bedrag van € 40,00 in mindering gebracht op de rekening. Het openstaand saldo van de rekening is daarna € 0,00. U hoeft dus geen aanvullende betalingen te doen.

Uitzondering eigen risico

Uw (wettelijk verplicht of vrijwillig) eigen risico

Let erop dat u wellicht bepaalde afspraken heeft met uw zorgverzekeraar over uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Hier kunnen zich twee scenario's voordoen, die invloed hebben op de uitbetaling van uw zorgverzekeraar.

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar nog niet (in zijn geheel) gebruikt
In deze situatie is er wellicht nog een gedeelte uit uw wettelijk verplichte of vrijwillige eigen risico dat nog niet is opgemaakt. In dit geval kan uw zorgverzekeraar ervoor kiezen het afgesproken percentage aan u uit te keren, maar dit eerst verrekenen met uw vrijwillige of verplichte eigen risico. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de uitbetaling van uw zorgverzekeraar.

In dit geval dient u zowel de vergoeding van de zorgverzekeraar als het bedrag dat in mindering is gebracht op deze vergoeding aan Infomedics over te maken. Hoe dit werkt, ziet u in het onderstaande voorbeeld.

Praktijkvoorbeeld eigen risico

U heeft uw eigen risico voor het resterende jaar al opgemaakt
U heeft dit jaar al uw maximale vrijwillige of verplichte eigen risico opgebruikt. De zorgverzekeraar betaalt dan het afgesproken percentage aan u uit. U kunt dit bedrag overmaken aan Infomedics, als de coulanceregeling wordt toegepast scheldt uw zorgaanbieder het resterende bedrag kwijt.